POŁOŻENIE     WYPOCZYNEK     ATRAKCJE     REKREACJA     DOJAZD    
DOJAZD
 

O¦RODEK
SPORTOWO - WYPOCZYNKOWY
"AMAZONKA"
Borków k/ Kielc
26-021 Daleszyce
Tel. O prefix 41 317- 19-92
Fax. 0 prefix 41 317- 19-77
e-mail:pomar@neostrada.pl
e-mail:amazonkaborkow@oit.pl